Ulga na dziecko 2019. Ile wynosi i jak ją otrzymać?

Podatki były, są i będą. Nie możemy się od nich uchronić, ale warto zapoznać się z jakich ulg można skorzystać, aby obniżyć wartość swojego zobowiązania. Ustawa o podatku dochodowym przewiduje kwotę wolną od podatku – 8000 zł, a dla zarabiających ponad to oferuje wszelkie ulgi. Szczególnie pomoc państwa skierowana jest do osób posiadających dzieci. Od kilku lat można skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej.

Co to jest ulga na dzieci?

Ulga prorodzinna jest to kwota, którą można odliczyć od podatku, na każde dziecko spełniające warunki. Ustawa określa jakie kryteria należy spełnić, aby móc skorzystać z odliczenia w związku z wychowywaniem dzieci. Przede wszystkim trzeba mieć opodatkowane dochody i sprawować opiekę nad małoletnimi dziećmi osobiście. Nie może dokonać odliczenia rodzić, który korzysta z podatku liniowego lub ryczałtu w rozliczaniu dochodów z działalności gospodarczej.  Ulga dotyczy:

  • dzieci małoletnich, nad którymi podatnik sprawował władzę rodzicielską, a także gdy jest opiekunem prawnym, a dziecko z nim mieszkało lub opiekę swoją sprawował jako rodzina zastępcza na podstawie wyroku sądu lub umowy z władzami gminy,
  • dzieci pobierających rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny – bez względu na wiek,
  • dzieci, które kontynuują naukę, jeżeli w danym roku nie uzyskały dochodu (z wyłączeniem renty rodzinnej) w wysokości 3089 zł – do 25 roku życia.

Odliczenie oblicza się za każdy pełny miesiąc. W przypadku zmian prawa do opieki nad dzieckiem w trakcie miesiąca, można wyliczyć ulgę na 1 dzień (dzieląc ją przez 30) i pomnożyć przez liczbę faktycznie sprawowanej opieki. Rodzice mogą odliczyć ulgę w częściach równych, ale również w dowolnej proporcji. Ulga musi być rozliczana w zeznaniu rocznym. Nie ma możliwości, aby robił to płatnik.

Ile wynosi ulga na dzieci?

Podatnik składając rozliczenie PIT za 2018 rok musi wypełnić załącznik – PIT 0. Uwzględnia w nim wszystkie dzieci, które są uprawnione do ulgi. Zaznaczając w jakim okresie sprawował nad nimi opiekę ( w miesiącach lub cały rok). Odpowiednio do tych danych wpisać musi następujące kwoty:

  • 1112,04 zł za cały rok opieki nad jednym dzieckiem – 92,67 zł miesięcznie,
  • 1112,04 zł za cały rok opieki nad drugim dzieckiem – 92,67 zł miesięcznie,
  • 2000,04 zł za cały rok opieki nad trzecim dzieckiem – 166,67 zł miesięcznie,
  • 2700,00 zł za cały rok opieki nad czwartym i kolejnym dzieckiem – 225,00 zł miesięcznie.

Dochód podatnika, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie może przekroczyć łącznie kwoty 112 000 zł, a w przypadku osób niezamężnych kwoty 56 000 zł. 

Wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi.

Dodatkowym  ułatwieniem w przypadku uzyskiwania niskich dochodów przez podatnika, jest możliwość złożenia wniosku o zwrot niewykorzystanej ulgi. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy spełniają warunki do korzystania z ulgi prorodzinnej, mają jednak zbyt niskie dochody, lub podatek równy 0. Mogą to zrobić w swoim zeznaniu podatkowym. Niewykorzystana ulga może być wypłacona, ale tylko do pewnej wysokości. Graniczną kwotą jest suma składek podatnika, które zapłacił na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ulga bez względu na przysługującą kwotę, może być wypłacona tylko do wysokości tych składek. Dotyczy to osób, którzy rozliczenie PIT dokonują na deklaracjach PIT 37 i PIT 36. Korzystając z takiej formy odliczenia ulgi na dzieci, należy pamiętać, że zwrot niewykorzystanej ulgi przy udziale składek społecznych i zdrowotnych, jest traktowany jako dochód. Trzeba mieć na uwadze to, czy nie wpłynie on na inne świadczenia np. rodzinne.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ