Jak i kiedy możesz wypowiedzieć umowę OC bez dodatkowych kosztów?

Dowiedź się, kiedy możesz złożyć wypowiedzenie umowy OC bez żadnych problemów.

Zmiana firmy ubezpieczeniowej

Standardowo umowa OC jest zawierana na 12 miesięcy. Po tym czasie możesz bez żadnych konsekwencji zmienić firmę na inną, musisz tylko pamiętać o wypowiedzeniu poprzedniej umowy OC samochodu.

„Jeśli nie wypowiesz ubezpieczenia OC w terminie, zostanie automatycznie przedłużone na następny rok. Rezygnacja z OC musi być złożona pisemnie najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu, na który umowa ubezpieczenia została zawarta. Jeżeli nie dotrzymasz wymaganego terminu, wciąż możesz złożyć wypowiedzenie, ale poniesiesz koszty za okres, w którym obowiązywała ochrona.” – mówi ekspert porównywarki ubezpieczeń Klaro.”

Strata ubezpieczonego pojazd

Nie masz już samochodu? Możesz wypowiedzieć umowę OC i otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres. To dotyczy sytuacji, w których auto zostało sprzedane, skradzione, wyrejestrowane, uległo trwałemu zniszczeniu lub kasacji. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą pozbycia się auta lub udokumentowania jego trwałej utraty posiadania.
Po sprzedaniu samochodu umowa automatycznie przechodzi na nowego właściciela, chyba że w ciągu 30 dni złożysz wypowiedzenie OC. Umowa przestanie obowiązywać po 30 dniach od daty sprzedaży, a nowy właściciel będzie musiał podpisać nową we własnym zakresie.

Kupno samochodu z ważnym OC

Kupując auto z ważnym OC, możesz skorzystać z dwóch opcji. Pierwszą jest przejęcie polisy poprzedniego właściciela. Minusem jest fakt, że ubezpieczyciel może ponownie obliczyć składkę, uwzględniając przysługujące Ci zniżki. Możesz więc na tym stracić lub zyskać. Drugą możliwością jest wypowiedzenie umowy OC i podpisanie nowej, z dowolnie wybraną firmą. Towarzystwa dopuszczają takie sytuacje i nie robią tu żadnych problemów. Zwracają nawet pieniądze za niewykorzystany okres ochrony.

Umowa zawarta na odległość

Umowa zawarta przez Internet mogła okazać się mniej atrakcyjna, niż się zapowiadało. Jeżeli tak się zdarzy, możesz bez żadnych konsekwencji odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. Nie zapomnij jednak wykupić innej polisy. Wypowiedzenie OC nie będzie możliwe, gdy przed jego złożeniem dojdzie do szkody. Towarzystwo będzie musiało pokryć koszty szkód, dlatego nie zgodzi się na odstąpienie od umowy.

Wykupienie nowej polisy bez powiadomienia dotychczasowego ubezpieczyciela

Może się zdarzyć, że właściciel pojazdu kupił polisę u nowego ubezpieczyciela, ale poprzedniemu nie dostarczył skutecznie wypowiedzenia. Polisy zdublują i dwie firmy będą się domagały opłacenia składki. W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej złożyć wypowiedzenie w jednej firmie, która niestety i tak obciąży Cię kosztami za okres, w którym zapewniała ochronę.

Warto pamiętać

  • Wypowiedzenie umowy nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym firma udzielała ochrony.
  • Zwrot składki po wypowiedzeniu nie nastąpi, jeżeli zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie za szkodę, która nastąpiła przed dniem rozwiązania umowy.
  • Jeśli nie złożysz wypowiedzenia, umowa zostanie automatycznie przedłużona na następny rok. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pomimo braku powiadomień nie zapłacono w całości składki za ubiegły rok.
  • Ubezpieczyciel może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie zostanie opłacona składka lub jej pierwsza rata w ustalonym terminie. Na ogół ubezpieczyciele przesyłają powiadomienia o braku wpłaty. Kosztami za brak ważnej polisy obarczony jest właściciel pojazdu.
  • Wypowiedzenie OC możesz przesłać pocztą, ale nie później niż dzień przed zakończeniem trwania polisy – liczy się data stempla.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ