Łeba

„Rozwód kościelny” – jak go wziąć, czym jest?

Ostatnie lata to czas, gdy proces o stwierdzenie nieważności błędnie określany jako rozwód kościelny czy unieważnienie małżeństwa staje sie coraz bardziej popularny.

Należy na samym początku podkreślić, że Kościół stoi na straży nierozwerwalności małżeństwa i określenie rozwód kościelny jest stwierdzeniem błędnym. Jednym możliwym do przeprowadzenia procesem będzie procedura zmierzająca do stwierdzenia, że małżeństwo w ogóle nie zaistniało i osoby nie są związane węzłem małżeńskim. Obecnie prowadzenie takiej procedury staje się coraz bardziej popularne i przez wiele osób traktowana jest ona podobnie jak rozwód cywilny.

Przepisy Kościoła są jednak w tym względzie szczególnie rygorystyczne i sam proces może trwać nawet do kilku lat, przy czym rozwód cywilny można uzyskać już w 30 minut. Jednocześnie stwierdzenie nieważności małżeństwa to proces, który nie zmierza zawsze do określenia, że małżeństwo nie zaistniało, lecz jest jedynie próbą dojścia do prawdy. Decydując się na taki proces nie mozna z góry zakładać powodzenia całej sprawy. Powinno się działać zgodnie z własnym sumieniem, nie próbując naciągać prawdy na swoją korzyść.

Kościół przyczyny nieważności małżeństwa grupuje w trzy sekcje: wady zgody małżeńskiej, przeszkody zrywające oraz wady formy kanonicznej. Współcześnie najwięcej spraw toczy się w oparciu o wady zgody małżeńskiej, wśród których szczególnie popularna jest kwestia psychicznej niezdolności do zawarcia małżeństwa. To właśnie na tej podstawie wydawanych jest najwięcej wyroków w naszym kraju.

Wyjątkowość procesu prowadzonego przed trybunałem kościelnym sprawia, żę przeciętny człowiek nie będzie w stanie sam dobrze reprezentować swoich interesów. Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z usług jakie oferuje adwokat kościelny. Z jego pomocą można odpowiednio przygotować skargę powodową oraz prowadzić proces zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy wskazaniu wszystkich elementów, które mogą przemawiać za nieważnością małżeństwa.

Ogólnie rzecz biorąc procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa są obecnie wyjątkowo popularne, jednak ich traktowanie tak jak rozwodów cywilnych jest wielkim błędem i dlatego takiego utożsamiania obu procedur trzeba unikać. Decydując się zaś na złożenie skargi powodowej w Trybunale kościelnym warto przygotować sie na trudny i długotrwały proces, którzy może ciągnąć się nawet kilka lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ