śmieci plastik

ONZ: Ludzkość przekształciła już 72% powierzchni lądowej Ziemi!

To, jak gospodarujemy ziemią, ma kluczowe znaczenie dla klimatu. Użytkując grunty, wpływamy na jego zmianę, a w konsekwencji na lądowe obszary planety. Mająca miejsce zmiana, przyczynia się już do: degradacji gleb, utraty różnorodności biologicznej i podważa nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Poznaliśmy najnowszy raport ONZ, przygotowany przez IPCC (Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu), który tym razem pokazuje zależność między tym jak gospodarujemy gruntami, a klimatem. 

Ludzie przekształcili już 72 % powierzchni lądowej planety, a wycinka lasów pod rolnictwo, uprawa, wreszcie hodowla zwierząt, odpowiadają za 23% emisji gazów cieplarnianych. By zapobiec klimatycznej katastrofie, nie wystarczy odejść od paliw kopalnych. Musimy radykalnie zmienić sposób produkcji żywności i modele konsumpcji, a także przywrócić dobrą kondycję przyrodzie. Jak wskazuje raport IPCC, konieczne jest zatrzymanie wycinki lasów, które są naturalnym pochłaniaczem węgla i chronią różnorodność biologiczną, zaprzestanie osuszania torfowisk, zmiana sposobu uprawy ziemi na zrównoważony, ograniczenie jedzenia mięsa i marnowania żywności. Jak mówi Marta Anczewska z WWF Polska, to ostatni moment żeby radykalnie zmienić nasze podejście do Ziemi i jej zasobów. Potrzebujemy świadomej transformacji tego, jak produkujemy żywność, zatrzymania wylesiania oraz ochrony naturalnych ekosystemów, które są niszczone pod uprawy. Bez tego nie będziemy w stanie zapobiec kryzysowi klimatycznemu. Ograniczenie emisji o połowę do 2030 i działania na rzecz zrównoważonych upraw i konsumpcji są tak samo ważne.

Więcej o raporcie IPCC: https://www.ipcc.ch

Zawrotna wycinka
Pozyskanie terenów pod działalność rolniczą to najważniejszy powód, dla którego w zawrotnym tempie wycinane są lasy tropikalne, które odpowiadają nie tylko za pochłanianie gazów cieplarnianych, ale i regulację klimatu Ziemi. Utrata lasów prowadzi też bezpośrednio do utraty różnorodności biologicznej. Jak mówi Tomasz Pezold-Kneżević z Fundacji WWF Polska, każdego roku tracimy 10 000 000 hektarów lasów, czyli obszar wielkości 1/3 powierzchni Polski, w każdej minucie obszar równy dwudziestu siedmiu boiskom piłkarskim! Ten trend niestety z każdym rokiem się nasila. Pod rolnictwo osusza się torfowiska i przekształca ostatnie lądowe ekosystemy, co prowadzi do nasilenia zmian klimatu, utraty kolejnych gatunków roślin i zwierząt oraz niezbędnych dla egzystencji człowieka usług ekosystemowych, których dostarczają te obszary
kominy
Wiemy, co trzeba zrobić

To kolejny alarmistyczny raport o stanie planety. Pracowało nad nim 107 naukowców z różnych dziedzin, z 52 krajów. Oparli swoje wnioski na ponad 7 000 analiz. Poprzedni raport IPCC, opublikowany w październiku 2018 roku, nie pozostawił złudzeń: jeżeli chcemy wyhamować wzrost średniej temperatury Ziemi do 1,5 stopnia Celsjusza do końca wieku, do 2030 roku musimy obniżyć emisję gazów cieplarnianych o połowę. Wzrost średniej temperatury Ziemi do końca wieku powyżej 1,5 stopni Celsjusza będzie dla naszej cywilizacji katastrofalny, oznacza bowiem nasilenie się ekstremów pogodowych, w tym suszy, a co za tym idzie: braki wody i żywności, wreszcie przesunięcie się linii brzegowej mórz i oceanów. 

zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1287 More posts in Publicystyka category
Recommended for you
wikingowie
Wikingowie na Pomorzu – tajemnica współpracy piratów

Kontakty handlowe oraz kulturowe między Skandynawiami a kupcami z Pomorza były dla tych ziem najważniejszym...