Nie marnuj żywności!

Producenci żywności zamieszczają na opakowaniu jedno z dwóch określeń dotyczących terminu ważności. Nie bez powodu na jednych produktach widnieje określenie „najlepiej”, a na innych „należy”. Pierwsze z nich pozwala, a drugie kategorycznie zabrania spożywania żywności po upływie podanego terminu. Dlaczego?

www.canned-fresh.com

Termin przydatności do spożycia

Data podana na opakowaniu produktu spożywczego określa termin, po którego upływie dany produkt stwarza zagrożenie dla zdrowia i/lub życia, dlatego nie powinien być spożywany. Termin przydatności do spożycia poprzedzony jest określeniem „należy spożyć do”. Wskazuje ono do kiedy żywność nie jest szkodliwa oraz nie wywołuje zatruć pokarmowych. Określenie to możesz spotkać na nietrwałych i podatnych na psucie się artykułach żywnościowych. Odnosi się to do schłodzonych potraw gotowych do spożycia, mleka i przetworów mlecznych, których nie poddano procesowi sterylizacji, świeżego mięsa i ryb oraz produktów garmażeryjnych. Stosuj się do instrukcji dotyczących przechowywania zamieszczonych na opakowaniu tego typu produktów, takich jak „przechowywać w temperaturze 2-4 stopni” lub „przechowywać w lodówce”. Termin przydatności do spożycia możesz wydłużyć, zamrażając żywność. Musisz jednak zrobić to bezpośrednio po zakupie oraz ściśle przestrzegając podanych przez producenta wskazówek, np. „nie rozmrażać przed gotowaniem”. Na opakowaniu znajdziesz także bardzo istotne informacje o sposobie przechowywania i użytkowania produktu, takie jak „należy zużyć w ciągu trzech dni od otwarcia”.

Nie jedz żywności, która przekroczyła termin przydatności do spożycia!

Data minimalnej trwałości

Jest do data, do której produkt spożywczy zachowuje swoje właściwości, konsystencję i nie traci na jakości. Oczywiście warunkiem koniecznym takiego stanu rzeczy jest prawidłowe przechowywanie produktu i nieuszkodzone opakowanie. W praktyce data ta oznacza tyle, że po jej przekroczeniu producent nie daje już gwarancji, że produkt będzie miał taką sama jakość, jaką charakteryzuje się świeży produkt. Po upływie terminu ważności żywność ta nadal jest bezpieczna i może być spożywana. Data minimalnej trwałości poprzedzona jest określeniem „najlepiej spożyć przed” lub „najlepiej spożyć przed końcem”. Występuje ono na suszonych (ryż, makaron) mrożonych i schłodzonych produktach, czekoladzie, olejach roślinnych oraz konserwach. Produktów oznakowanych datą minimalnej trwałości nie musisz wyrzucać, nawet jeśli ich termin ważności już upłynął. Wcześniej jednak upewnij się czy jedzenie pachnie, smakuje i wygląda tak jak zawsze oraz czy jego opakowanie nie jest naruszone. Żywność, na której pojawia się określenie „najlepiej spożyć przed” opatrzona jest również wartymi uwagi wskazówkami producenta, takimi jak „należy spożyć w ciągu trzech dni od otwarcia opakowania”.

Źródło: europa.eu

Paulina Rożej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ