Choreoterapia a DMT- leczenie za pomocą tańca

choreo2Gdy mówimy o chorobach psychicznych i ich leczeniu, zazwyczaj mamy przed oczami leki psychotropowe lub tapczan u psychiatry. Wcale tak nie jest. Wszystkie depresje można leczyć za pomocą tańca.

CHOREOTERAPIA

To metoda leczenia za pomocą tańca, ćwiczeń muzyczno-ruchowych oraz improwizacji ruchowych. Nie jest formą psychoterapii, ale służy poprawie nastroju, zwiększa świadomość ciała oraz relacje społeczne. Choreoterapią nie leczy się nerwic czy depresji. Metodę stosuje się wobec pacjentów z zaburzeniami psychomotorycznymi, trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi. Terapeuta jest tancerzem. Wymagane jest, by prowadził stałą terapię własną, czyli treningi interpersonalne, praktyki oraz staże u innych choreoterapeutów. W choreoterapii metodą leczniczą jest sam taniec. Na zajęciach pracuje się w grupie.

DMT- PSYCHOTERAPIA TAŃCEM I RUCHEM

W tej metodzie osobą prowadzącą jest terapeuta z 4-letnim podyplomowym szkoleniem obejmującym staż, praktykę kliniczną, superwizję oraz terapię własną. Taniec spostrzegany jest bardziej jako ruch. Każdy się porusza, używa gestów, improwizuje i nie musi być tancerzem. Ruch jest procesem, który zwiększa i integruje człowieka poznawczo, emocjonalnie, fizyczne, społecznie. Ruch i rytm pozwalają na harmonię ciała oraz umysłu. Pomaga w poznaniu samego siebie i władnych emocji oraz w kontaktach z innymi ludźmi. Umysł i ciało są jednością. Stan umysłu i emocje są uwidaczniane w ruchu.

Tego typu terapie stosuje się w szpitalach psychiatrycznych, onkologicznych, domach opieki społecznej, domach dziecka, ośrodkach leczenia uzależnień.

Za pomocą powyższej metody leczy się najczęściej: choreo

Instytucje zajmujące się choreoterapią oraz Psychoterapią Tańcem i Ruchem:

-Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii- PTT w Poznaniu,

-Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie,

-Instytut DMT w Warszawie,

-Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem w Warszawie,

Choreoterapia oraz Terapia Tańcem i Ruchem jest wspaniałą metodą leczniczą i terapeutyczną dla osób chorych oraz dla każdego, kto chce pracować nad świadomością swojego ciała, na lepszym poznaniu siebie, na ulepszeniu kontaktów z innymi ludźmi oraz na wyrażaniu siebie.

Cecylia Oryszczyn

Źródło:

http://www.choreoterapia.com.pl/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Choreoterapia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Terapia_tancem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ