Gdzie szukać inspiracji książkowych? Polecamy blogi recenzenckie

UJ, UW i PW na czele Rankingu Szkół Wyższych 2021

Opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska, na czwartym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Za to UW jest liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów – prowadzi ich aż 23, przed PW, która ma ich 17 i przed UJ, który zwyciężył w 15 kierunkach.

Wśród uczelni niepublicznych tradycyjnie na pierwszym miejscu znajduje się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to najlepsza publiczna uczelnia zawodowa. Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 22.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący prawie 100 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący prawie 50 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 20 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 71 kierunków studiów, w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 71 kierunków (doszedł kierunek o bezpieczeństwie). Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajdują się aż 1553 nazwy, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce bezapelacyjnie na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 23. Za nim jest Politechnika Warszawska (17 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński (15 kierunków).

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2021

1    Uniwersytet Jagielloński 100 pkt.
2    Uniwersytet Warszawski 99,2 pkt.
3    Politechnika Warszawska 83,5 pkt.
4    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 80,3 pkt.
5    Akademia Górniczo-Hutnicza 78,1 pkt.
6=   Politechnika Wrocławska 72,2 pkt.
6=   Politechnika Gdańska 71,9 pkt.
8=   Politechnika Łódzka 70,5 pkt.
8=   Gdański Uniwersytet Medyczny 70,4 pkt.
10   Warszawski Uniwersytet Medyczny 69,1 pkt.

Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021

1    Akademia Leona Koźmińskiego 100 pkt.
2     SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 81,1 pkt.
3     Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 69,4 pkt.
4     Akademia Finansów i Biznesu Vistula 66,0 pkt.
5     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 65,0 pkt.
6     Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 60,2 pkt.
7     Collegium Civitas w Warszawie 58,6 pkt.
8     Dolnośląska Szkoła Wyższa 54,1 pkt.
9     Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula 52,9 pkt.
10=  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 52,0 pkt.
10=  Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 51,8 pkt.
10=  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 51,6 pkt.

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2021

1    Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 100 pkt.
2    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 91,7 pkt.
3    Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 82,2 pkt.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021

Administracja
Uniwersytet Jagielloński

Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński

Archeologia
Uniwersytet Warszawski

Architektura
Politechnika Warszawska

Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Astronomia
Uniwersytet Warszawski

Automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska

Biologia (ex aequo)
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Biotechnologia (mgr) (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński

Budownictwo
Politechnika Wrocławska

Chemia
Uniwersytet Jagielloński

Dietetyka
Uniwersytet Jagielloński

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski

Ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska

Elektrotechnika
Politechnika Warszawska

Energetyka
Politechnika Warszawska

Farmacja
Uniwersytet Jagielloński

Filologia angielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Filologia polska
Uniwersytet Warszawski

Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Filozofia
Uniwersytet Jagielloński

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa

Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Fizyka
Uniwersytet Warszawski

Fizyka techniczna
Akademia Górniczo-Hutnicza

Geodezja i kartografia
Politechnika Warszawska

Geografia (ex aequo)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Warszawski

Geologia
Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza

Historia
Uniwersytet Warszawski

Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Warszawski

Inżynieria biomedyczna
Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna (ex aequo)
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska
Politechnika Warszawska

Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki o bezpieczeństwie
Uniwersytet Warszawski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Kosmetologia
Uniwersytet Jagielloński

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Logistyka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Lotnictwo i kosmonautyka
Politechnika Warszawska

Matematyka
Uniwersytet Warszawski

Mechanika i budowa maszyn
Politechnika Warszawska

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza

Ochrona środowiska (ex aequo)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Warszawski

Pedagogika
Uniwersytet Warszawski

Pedagogika specjalna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński

Politologia
Uniwersytet Warszawski

Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński

Prawo (ex aequo)
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński

Psychologia
Uniwersytet Warszawski

Socjologia
Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski

Technologia chemiczna
Politechnika Warszawska

Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Transport
Politechnika Warszawska

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Zarządzanie (ex aequo)
Akademia Leona Koźmińskiego
Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński

Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pełne wyniki rankingu znajdują się na stronie: www.ranking.perspektywy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ