Jak rozwiązywać konflikty w pracy?

Prędzej czy później, konflikty pojawiają się w każdym miejscu zatrudnienia. Zarówno Ty, jak i twoi współpracownicy macie różne charaktery, inne poglądy, spojrzenie na świat oraz różne sposoby porozumiewania się. Jak sobie z nim radzić i znaleźć sposoby rozwiązywania konfliktów korzystne dla obu stron?

Źródło: elg-biznes.pl

Najlepszą metodą wyjścia z każdej kryzysowej sytuacji jest osiągnięcie kompromisu. Aby rozmowa ze współpracownikami była konstruktywna musimy przede wszystkim panować nad swoimi emocjami. Należy trzymać się faktów i w żadnym wypadku nie dać się sprowokować. W sytuacji zagrożenia czy ataku, człowiek odruchowo zaczyna się bronić, należy jednak zachować rozwagę i nie reagować w ten sam sposób. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków i pozwólmy wypowiedzieć się rozmówcy do końca. Pomocnym zabiegiem jest postawienie się w sytuacji współpracownika. Pomoże nam to zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. W wyrażaniu swoich poglądów nie ma nic złego, należy jednak pamiętać, że inni również mają prawo do własnego zdania. Takim podejściem okażemy szacunek przeciwnikowi.

Działaniem, które z pewnością przyniesie skutki jest dogłębne analizowanie i powrót do źródła konfliktu. Zachowamy niezbędny dystans, jeżeli będziemy mieli świadomość, że obie strony sporu ponoszą za niego odpowiedzialność. Warto się zastanowić czy to nie my przypadkiem jesteśmy przyczyną zaistniałego konfliktu.

Kiedy wszystkie próby osiągania kompromisu zawodzą, a negocjacje nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, warto zaangażować w spór osobę trzecią – mediatora. Osoba niezaangażowana w konflikt obiektywnie oceni sytuację. Mediator jest w stanie przedstawić sytuację z całkiem innej perspektywy i rzucić nowe światło na sprawę. Takie rozwiązanie jest bardzo pomocne i z reguły przynosi spodziewane efekty.

Warto pamiętać, że sytuacje konfliktowe pochłaniają dużo cennego czasu i energii, zatem spory mogą mieć negatywny wpływ na wydajność pracowników, a co za tym idzie na jakość pracy.

Beata Mironow

ZOSTAW ODPOWIEDŹ