Innowacyjny ośrodek doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i specjalistów

EduKaPol Szkolenia uzyskał akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty 

EduKaPol Szkolenia to założona w 2017 roku firma edukacyjna, prowadząca szkolenia w formie zdalnej i stacjonarnej dla nauczycieli i specjalistów z całej Polski. Jej misją jest wsparcie kadry pedagogicznej w poszerzaniu warsztatu i stosowaniu innowacyjnych metod edukacyjnych. 

Na początku marca firma otrzymał akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty i jako EduKaPol Szkolenia Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli została wpisana do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli. Oznacza to, że nauczyciele i specjaliści będą mogli otrzymać od organów prowadzących szkoły, gmin bądź powiatów,  dofinansowanie na uczestnictwo w szkolenia prowadzonych przez EduKaPol Szkolenia.

Celem Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EduKaPol Szkolenia jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych – potrzeb wynikających z chęci rozwijania kompetencji zawodowych, jak i tych podyktowanych aktualną polityką oświatową państwa. Do głównych zadań Ośrodka należy nie tylko prowadzenie warsztatów i szkoleń stacjonarnych oraz online dla kadry nauczycielskiej, lecz także organizacja konferencji, realizacja projektów edukacyjnych oraz upowszechnianie problematyki doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

– Otwarcie Ośrodka to dla mnie szczególny moment, ponieważ zbiega się z 7 rocznicą powstania firmy EduKaPol Szkolenia. Otrzymanie akredytacji wstępnej Pomorskiego Kuratora Oświaty i wpis do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli to dla nas duże wyróżnienie. Z firmy szkoleniowej, przekształciliśmy się w akredytowaną placówkę oświatową, co potwierdza jakość prowadzonych przez nas szkoleń – mówi Karolina Pol, właścicielka firmy edukacyjnej EduKaPol Szkolenia, która jest zarówno organem prowadzącym, jak i dyrektorką ośrodka. – Przez wiele lat wspieraliśmy wszystkich zaangażowanych w proces nauczania w poszerzaniu ich warsztatu i dawaliśmy narzędzia do bardziej efektywnej pracy z dziećmi. Teraz będziemy mogli pomagać nauczycielom i specjalistom w jeszcze szerszym zakresie – wpis do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli oznacza, że nauczyciele mogą uczestniczyć w naszych szkoleniach, korzystając z dofinansowania pozyskanego od organów prowadzących szkoły – dodaje.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EduKaPol Szkolenia działa na podstawie Ustawy Prawo oświatowe, Rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz Rozporządzenia w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Pomorski Kurator Oświaty. Siedziba Ośrodka mieści się w zlokalizowanym pod Gdynią Pogórzu.

– Zgodnie z Kartą Nauczyciela, każdy nauczyciel ma obowiązek brać udział w formach doskonalenia zawodowego. EduKaPol Szkolenia Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli odpowiada na te potrzeby – tworzy możliwości do tego, aby nauczyciele i inni specjaliści mogli poszerzać swój warsztat i podnosić jakość nauczania, a także sprostać ścieżce awansu zawodowego. Jest to duża pomoc w pierwszej kolejności dla nauczycieli z województwa pomorskiego, ale także z terenu całej Polski. Każde przedszkole lub szkoła może zamówić akredytowane szkolenie, a my z przyjemnością dojedziemy do każdej placówki – podkreśla Karolina Pol.

EduKaPol Szkolenia w dalszym ciągu prowadzi również działalność komercyjną i oferuje szkolenia online skierowane do rodziców oraz innych uczestników procesu edukacyjnego, a także warsztaty dla uczniów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ