Fundacja rodzinna – Polacy zyskali narzędzie, by chronić swoje majątki

Popularność fundacji rodzinnej przerosła oczekiwania. Ustawodawcy szacowali, że do końca 2023 roku wpłynie nie więcej niż 300 wniosków. Tymczasem do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim trafiło ich już ponad 1000. Polacy chętnie korzystają z prawnej nowinki, a sąd rejestracyjny nie wydał ani jednej decyzji odmownej. Dlaczego warto ją założyć?

Według dr Małgorzaty Rejmer z rodzinnej Kancelarii Finansowej LEX, która na co dzień zajmuje się̨ doradztwem biznesowym, finansowym i prawnym dla firm rodzinnych powyższe statystyki pokazują, że środowisko firm rodzinnych rzeczywiście niecierpliwie czekało na decyzję o wprowadzeniu  do polskiego prawa instytucji fundacji rodzinnej. Możemy też spodziewać się wzrostu zainteresowania fundacją w kolejnych latach. Dodatkowo rozwiązanie to jest atrakcyjne również dla osób zamożnych nieprowadzących biznesu, ale posiadających majątek warty ochrony.

Ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie osiem miesięcy temu. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim podał, że do 18 grudnia 2023 r. zarejestrowano już 388 fundacji rodzinnych, a sąd wydał 
425 postanowień o rejestracji. — Łącznie wpłynęło do tej chwili 827 wniosków o rejestrację fundacji. Nie było natomiast przypadku odmowy zarejestrowania fundacji – odpowiada Agnieszka Leżańska, rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrkowski Sąd jest jedynym sądem w Polsce wyznaczonym do prowadzenia rejestru fundacji rodzinnych.

Dlaczego warto założyć fundacje rodzinną?

Fundacja rodzinna jest bardzo atrakcyjną formą chronienia i pomnażania majątku. Dr Dawid Rejmer z rodzinnej Kancelarii Finansowej LEX podkreślił, że decyzja o założeniu fundacji powinna być przemyślana: trzeba dobrze przygotować się do jej założenia i postawić sobie konkretny cel.

Dla jednych będzie to cel sukcesyjny, dla innych forma skarbca rodzinnego, dla kolejnego fundatora atrakcyjna platforma inwestycyjna. Przestrzegam przed sytuacją, w której fundacja rodzinna powoływana jest tylko ze względów podatkowych– wyjaśnia Małgorzata Rejmer. Dopiero po wyznaczeniu celu dla przyszłej fundacji rodzinnej możemy przejść do przygotowania projektu statutu, który jest najważniejszym dokumentem określającym zasady jej działania.

Jakie mogą być cele fundacji rodzinnej?

  • Zabezpieczenie rodziny.
  • Doprowadzenie do tego, że firma, którą teraz prowadzę, zostanie za kilka lat przejęta przez moje dzieci.
  • Jeżeli natomiast prowadzę inwestycje na rynku kapitałowym i chciałbym mieć odpowiednią platformę inwestycyjną, to moim celem może być wykorzystanie w tym celu fundacji rodzinnej.

Jak założyć fundację rodzinną?

  • Bardzo dokładnie analizujemy zasady działania naszej fundacji.
  • Na podstawie wniosków opracowujemy szczegółowy statut.
  • Udajemy się do notariusza, aby statut przybrał formę aktu notarialnego.
  • Składamy oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej.
  • Ustanawiamy organy fundacji.
  • Wnosimy fundusz założycielski.
  • Składamy wniosek o wpis do rejestru fundacji rodzinnych, który jest prowadzony przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Obecnie czas oczekiwania na rejestrację fundacji rodzinnej wynosi około 3 miesięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ