W przededniu Dnia Pszczoły Minister Ardanowski podejmuje kolejną skandaliczną decyzję dla pszczół, w ramach której stosowanie zapraw Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS w rzepaku ozimym będzie możliwe na większym areale upraw przy zwiększonej dawce tych środków [1]. 

W 2018 roku Unia Europejska wprowadziła zakaz stosowania najbardziej szkodliwych dla pszczół neonikotynoidów. Niestety minister rolnictwa, nie licząc się ze zdaniem naukowców, pszczelarzy, organizacji pozarządowych oraz ignorując wyraźne oczekiwania społeczne w sprawie ochrony owadów zapylających, otwiera kolejne furtki dla dalszych ustępstw wobec przemysłu chemicznego, narażając owady na toksyczne działanie pestycydów. 

Raporty i badania naukowe jasno wskazują, że pestycydy stanowią poważne zagrożenie dla owadów biorących udział w zapylaniu, jak też dla innych gatunków zwierząt [2]. Stały się wszechobecne – zanieczyszczając wodę, glebę i naturalną roślinność. Zakaz stosowania neonikotynoidów w rolnictwie stanowi niezbędne minimum do tego, żeby chronić nasze zdrowie, zapylacze i różnorodność biologiczną.

info: greenpeace.pl

[1]  Decyzja nr R – 417/2019d i Decyzja nr R – 418/2019d https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

[2] Raport  „Neonikotynoidy zagrożenie nie tylko dla pszczół

zobacz też: