Wsparcie z Funduszu Wsparcia Kultury dla sektora kultury – alokacja 400mln zł

Fundusz Wsparcia Kultury ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla sektora kultury

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2020r.

O środki można wnioskować do 21 października 2020r .

Poziom wnioskowanej rekompensaty jest obliczany na podstawie przychodów netto za rok 2019.

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca:

  • samorządowe instytucje artystycznedo wysokości 40% utraconych przychodów netto;
  • organizacje pozarządowe (NGO-sy) – do wysokości 50% przychodów netto;
  • przedsiębiorcydo 50 % przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego. 

Przeznaczenie środków z Funduszu

Otrzymane wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć na tzw. koszty kwalifikowalne. Zaliczane są do nich m.in.: wynajem nieruchomości czy też koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z działaniem artystycznym. W ramach dofinansowania rozliczyć będzie można też koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej, jak również organizacji spektakli i koncertów. Pełna lista możliwych kategorii do uwzględnienia w rozliczeniu dostępna jest na stronie www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury. Co ważne – w ramach otrzymanej refundacji beneficjenci będą mogli rozliczyć koszty poniesione od początku pandemii, czyli od 12 marca. Środki będą musiały być wykorzystane do końca 2020 roku.

Polecamy skorzystanie z pomocy z firmy z naszej grupy kapitałowej , która pomoże skutecznie napisać wniosek i zweryfikuje możliwości starania się o dotację dla Twojej firmy.

W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ