REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KONKURS „Andrzejki z Gwiazdami w Malinowym Raju” DLA CZYTELNIKÓW Life4style

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KONKURS „Andrzejki z Gwiazdami w Malinowym Raju” DLA CZYTELNIKÓW Life4style  

I . OPIS AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Organizator: Life4style Sp. Z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-346 Lublin) przy ulicy Długiej 5, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000535705, o numerze NIP 946 265 08 37, o numerze REGON 360338579.2

2. Partner: MALINOWE HOTELE SP Z O.O. (KRS: 0000157282, NIP: 6781401345, REGON: 351061573), z siedzibą: ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój.

3. Nazwa akcji: KONKURS „Wygraj zestaw kosmetyków Balneokosmetyki”

4. Czas trwania akcji: od 13.11.2015 do 20.11.2015

5. Opis akcji:

a) Akcja polega na udostępnieniu konkursowego postu na swoim prywatnym profilu na Facebooku oraz udzieleniu poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie otwarte: Czyj występ rozpocznie Zabawę Andrzejkową podczas „Andrzejek z Gwiazdami” w  Malinowym Raju?

b) Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy wysyłać na adres mailowy: redakcja@life4style.pl do dnia: 20.11.2015 do godz. 11.00.

c) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20.11.2015r na Facebooku Organizatora,

d) Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków marki Balneokosmetyki „3 Kroki do doskonałej skóry”  o łącznej wartości 95 zł.

e) Nagrodę otrzyma: pierwsza, trzydziesta oraz ostatnia w kolejności osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi.

f) Jedna osoba wygrywa jeden zestaw kosmetyków.

g) Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres korespondencyjny zwycięzcy.

II. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2.Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Partnera oraz członkowie ich rodzin.

4.Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, administratora tych danych i Partnera.

5.Przy ocenie terminowości zgłoszeń decyduje data pojawienia się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora. 

6.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a)zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

b)nie doręczenie Uczestnikowi nagrody, spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

7.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji.

8.Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

Dodaj komentarz

23 More posts in REGULAMINY category
Recommended for you
Ewa Farna będzie zarabiać na dziecku? Piosenkarka chce wysyłać prezent fanom!
Jak Ewa Farna najbardziej chciałaby spędzić sylwestra? Od 12 lat w ostatni dzień roku zawsze występuję

Ewa Farna wystąpi na tegorocznym koncercie sylwestrowym Polsatu. Nowy rok artystka od dwunastu lat wita...