REGULAMIN KONKURSU „Motywujemy do działania! Metamorfozy według Ewy Chodakowskiej”

REGULAMIN KONKURSU „Motywujemy do działania! Metamorfozy według Ewy Chodakowskiej”

I . WARUNKI OGÓLNE           

1.Organizator: Life4style Sp. Z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-346 Lublin) przy ulicy Długiej 5, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000535705, o numerze NIP 946 265 08 37, o numerze REGON 360338579.

2.Partner: MALINOWE HOTELE SP Z O.O. (KRS: 0000157282, NIP: 6781401345, REGON: 351061573), z siedzibą: ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój.

3.Nazwa konkursu: “Motywujemy do działania! Metamorfozy według Ewy Chodakowskiej

4.Czas trwania konkursu: 10.02.2016 – 17.02.2016

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na polubieniu profilu Life4style na Facebooku, udostępnieniu konkursowego postu i udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Napisz, która aktywność z pakietu Malinowego Raju “Metamorfozy według Ewy Chodakowskiej” jest Ci najbliższa i dlaczego. Wskazówek szukaj na  www.malinowyraj.com.

2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy wysyłać na adres mailowy: redakcja@life4style.pl do dnia: 17.02.2016

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.02.2016 na Facebooku Organizatora.

III. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków marki Balneokosmetyki „3 Kroki do doskonałej skóry” o łącznej wartości 95 zł.

2. Organizator wybierze 3 spośród poprawnie nadesłanych odpowiedzi, które jego zdaniem są najciekawsze i nagrodzi je kosmetykami.

3. Jedna osoba wygrywa jeden zestaw kosmetyków.

4. Nagrody zostaną wysłane przez Partnera kurierem na adres korespondencyjny Zwycięzcy, po otrzymaniu prawidłowych danych teleadresowych, przesłanych przez Zwycięzcę do Organizatora.

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2.Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Partnera oraz członkowie ich rodzin.

4.Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, administratora tych danych i Partnera.

5.Przy ocenie terminowości zgłoszeń decyduje data pojawienia się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora.

6.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a)zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

b)nie doręczenie Uczestnikowi nagrody, spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

7.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

8.Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

Dodaj komentarz

23 More posts in REGULAMINY category
Recommended for you
Ewa Farna będzie zarabiać na dziecku? Piosenkarka chce wysyłać prezent fanom!
Jak Ewa Farna najbardziej chciałaby spędzić sylwestra? Od 12 lat w ostatni dzień roku zawsze występuję

Ewa Farna wystąpi na tegorocznym koncercie sylwestrowym Polsatu. Nowy rok artystka od dwunastu lat wita...