Polska przyciąga obcokrajowców

Życie poza granicami swojego kraju zazwyczaj niesie ze sobą wiele wyzwań, ale niekiedy również otwiera nowe możliwości rozwoju. Zmiana miejsca zamieszkania zawsze wymaga elastyczności, jednak w ostatecznym rozrachunku może okazać się warta zachodu. W ostatnich latach coraz więcej obcokrajowców decyduje się na przeprowadzkę do Polski.

Jednym z najczęstszych wyzwań dla imigrantów w Polsce jest bariera językowa. Choć znajomość angielskiego staje się u nas coraz bardziej powszechna, to nadal nie stanowi gwarancji porozumienia się. I choć nauka języka polskiego nie należy do rzeczy prostych, opanowanie go w znacznym stopniu ułatwia proces społecznej i zawodowej integracji w Polsce. Ponadto, dzięki znajomości języka można łatwo uniknąć poczucia izolacji i odseparowania od otoczenia, co często dotyka ludzi opuszczających swój rodzinny kraj.

Niezależnie czy mowa akurat o Polsce, czy o innym kraju, różnice kulturowe niezmiennie stanowią barierę w integracji. Oczywiście, w przypadku przyjeżdżającego do Polski Ukraińca nie są one tak znaczące, jak choćby w przypadku imigranta z Azji. Należy jednak pamiętać, że otwarcie się na nowe zwyczaje i doświadczenia to zawsze klucz do szybkiej adaptacji – zauważa Julia Zahorodnia z Grupy VIPoL, która bazuje na własnym doświadczeniu sprzed 9 lat, gdy zdecydowała się na zamieszkanie w kraju nad Wisłą. Świadomie wybrała Polskę jako miejsce na studia, ponieważ jej zdaniem jest to kraj w Europie, którego dyplomy się wszędzie liczą.

Wielu studentów, podobnie ja Julia, wiąże z Polską szersze plany i po czasie nauki zakończonej obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej podejmuje tutaj pracę. Polska jawi się jako bardzo dobre miejsce dla obcokrajowców. Podobają się tutejsze piękne i czyste miasta, gościnność i ciepło ludzi – to główne argumenty, jakie Julia Zahorodnia wymienia jako motywację do tego, aby zostać tu na dłużej.

Polska daje możliwości osobistego rozwoju, jest też doskonałym miejscem do realizowania pasji, jaką są podróże. Polska to kraj o niezwykle ciekawej historii, co przekłada się na jego bogactwo turystyczne. I choć przybysze nie biorą tego początkowo pod uwagę, to z czasem zaczyna je zauważać i doceniać. A dla wielu Ukraińców, którzy wciąż cierpią z powodu przeciągającej się wojny, Polska to nowa szansa, obietnica, spokoju, i pewności co do dnia następnego.

Początki często bywają jednak trudne, pojawiają się przeszkody, choćby kwestie formalne, szczególnie w wypadku emigracji zarobkowej. Na to jest jednak dość proste rozwiązanie, z którego korzysta wielu obcokrajowców. Najczęściej sprawy administracyjne związane z zatrudnieniem w Polsce załatwiane są za pośrednictwem agencji pracy, która dba o dopilnowanie takich spraw jak ważna wiza czy pozwolenie na pracę.

W związku z wojną w Ukrainie i innymi zmianami geopolitycznymi i klimatycznymi, ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost liczby obcokrajowców, decydujących się na przeprowadzkę właśnie do Polski – mówi Julia Zahorodnia Ten trend emigracyjny odzwierciedla rosnące zainteresowanie tym krajem jako miejscem do życia, pracy i nauki. Wpływają na to liczne czynniki, takie jak relatywnie stabilna sytuacja gospodarcza, rozwinięta infrastruktura, atrakcyjne oferty pracy oraz rosnące możliwości nauki w języku angielskim. Polska jest też odbierana jako kraj bezpieczny, gdzie żyje się spokojnie. Coraz więcej obcokrajowców postrzega Polskę jako atrakcyjne miejsce do życia. Co za tym idzie, polskie miasta stają się coraz bardziej kosmopolityczne, przyciągając osoby najróżniejszych kultur i narodowości.

Niezwykle ważnym czynnikiem napędzającym emigrację do Polski jest również promocja kraju na arenie międzynarodowej. Programy stypendialne dla zagranicznych studentów, czy chociażby ułatwienia biurokratyczne dla osób pragnących podjąć pracę – między innymi te działania mają
na celu przyciągnięcie nowych mieszkańców
– podsumowuje przedstawicielka Grupy VIPoL.


Wraz z rosnącą liczbą obcokrajowców w Polsce, wzrasta również zrozumienie i akceptacja różnorodności kulturowej. To dynamiczny proces, który jest korzystny dla wszystkich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ