Podstawy BHP w biurze

W pracy spędzamy bardzo dużą część naszego życia – dlatego tak ważne jest, by zarówno pracownicy, jak i pracodawcy dbali o bezpieczeństwo i optymalne warunki do wykonywania zawodowych obowiązków. Usługi BHP, czyli szkolenia, kursy, nadzór mogą być dostarczane przez firmę zewnętrzną, jednak każdy pracownik powinien pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Reguły BHP znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Oczywiście bardziej szczegółowe zasady opisuje szereg ustaw i rozporządzeń, m.in. ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, ochronie przeciwpożarowej, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Prawo określa również warunki i zasady wykonywania prac niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia (na przykład dla kobiet w ciąży).

Jak widać, zakres tematyczny BHP jest tak duży, jak duży i różnorodny jest rynek pracy. Inne aspekty będą istotne w pracach fizycznych i na świeżym powietrzu, inne – kiedy pracujemy przy biurku, korzystając z komputera. Niezależnie od branży przedsiębiorstwa, każdy pracodawca musi inwestować w różnorodne usługi BHP – tu nie ma miejsca na zaniedbania, bowiem kary za nieprzestrzeganie przepisów mogą być dotkliwe.

W tym artykule chcemy się skupić na podstawowych zasadach BHP w biurze. Jest to temat ignorowany przez wiele osób pracujących przy komputerach. Często słyszy się lekceważące głosy, mówiące o tym, że prace biurowe nie niosą żadnych zagrożeń. To nieprawda. Negatywne skutki pracy siedzącej możemy odczuwać bardzo boleśnie przez lata, dlatego tak ważne jest poznanie podstawowych norm higieny i bezpieczeństwa.

Oświetlenie biurowe

Dbanie o oczy pracowników to jedno z najważniejszych zadań biurowych przepisów BHP. Dlatego w tym kontekście tak ważne są warunki oświetleniowe. Zasadniczo prawo mówi o tym, że pomieszczenia dla pracowników muszą mieć zapewnione odpowiednie oświetlenie sztuczne oraz naturalne. Paragraf 18 rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mówi:

Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu, z wyjątkiem pomieszczeń, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.)

Najprościej przyjąć, że oświetlenie w biurze powinno pozwalać na bezproblemowe wykonywanie pracy oraz być zgodne z polskimi normami. Z oświetleniem wiążą się także przepisy dotyczące okien – te powinny być czyste i łatwo dostępne. Jeśli przez okna wpada zbyt dużo promieni słonecznych, pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia ich w rolety, zasłony lub żaluzje.

Wszelkie instalacje elektryczne mające zapewniać światło sztuczne, muszą być wykonane zgodnie z normami – tak by w razie awarii pracownikom nie groziło niebezpieczeństwo.

Pomieszczenia i stanowiska pracy w biurze – najważniejsze zasady

Wymogi dotyczące stanowiska pracy obejmują różnorodne tematy – od wymiarów pomieszczenia do krzesła, na którym siedzimy podczas wykonywania pracy.

Wymiary biura zależą przede wszystkim od ilości osób, które w nim pracują. Przyjmuje się, że na każdego pracownika powinno przypadać: 13m3 wolnej objętości pomieszczenia, 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Co do wysokości – pomieszczenie nie powinno być niższe niż 3 metry, o ile nie posiada klimatyzacji oraz nie mieści więcej niż 4 pracowników.

Tak naprawdę bardzo wiele elementów biura, składających się na stanowisko pracy objętych jest różnorodnymi przepisami. Firmy świadczące usługi BHP na swoich szkoleniach omawiają te sprawy bardzo szczegółowo. Ogólnie rzecz biorąc stanowisko pracy powinno być czyste, bezpieczne oraz przystosowane do warunków psychofizycznych pracownika.

Temperatura w pomieszczeniach

Odpowiednia temperatura w miejscu pracy jest jednym z kluczowych elementów wpływających nie tylko na komfort ale też efektywność wykonywanych zadań. Zbyt duża lub niska temperatura bardzo źle wpływa na ludzki organizm. Przepisy mówią, że minimalna temperatura, która musi być zapewniona w pomieszczeniach biurowych to 18 stopni Celsjusza. Pracodawca powinien zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza. W celu doprowadzenia ciepłego lub chłodnego powietrza, w biurze może być zamontowana klimatyzacja. Naturalnie musi być ona regularnie oczyszczana i konserwowana, jak każde urządzenie klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Usługi BHP – wiedza jest niezbędna!

Prace biurowe, chociaż nie są uważane za niebezpieczne i szkodzące zdrowiu, również obwarowane są licznymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracodawca zatrudniający pracowników w biurze powinien doskonale znać przepisy. Również w interesie pracowników jest posiadanie podstawowej wiedzy na ten temat, by w razie zauważenia nieprawidłowości odpowiednio i szybko zareagować. Aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy oraz niezbędną wiedzę, warto skorzystać z usług BHP. Wyspecjalizowane w tym temacie firmy są na bieżąco z każdą zmianą przepisów oraz często są w stanie lepiej (i obiektywniej) ocenić, czy zapewniamy odpowiednie warunki w naszym przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3059 More posts in Newsy category
Recommended for you
sneakers
Warszawa liderem PornHub w kategorii…sneakers

Warszawiacy na szczycie wyszukań jednego fetyszy. Chodzi o sportowe buty, czyli sneakersy. PornHub razem z...