Google Bard w Polsce – czy lepszy od konkurencji?

Bard został stworzony przez Google AI w 2020 roku. Został przeszkolony w zakresie ogromnego zbioru danych tekstu i kodu, obejmującego książki, artykuły, kod i inne formaty tekstowe. Bard może generować tekst, tłumaczyć języki, pisać różnego rodzaju kreatywne treści i odpowiadać na pytania w wyczerpujący i pouczający sposób.

Bard to duży model językowy (LLM), znany również jako konwersacyjna sztuczna inteligencja lub chatbot, przeszkolony w zakresie przekazywania informacji i kompleksowości. Został przeszkolony w zakresie ogromnej ilości danych tekstowych i jest w stanie komunikować się i generować tekst podobny do ludzkiego w odpowiedzi na szeroki zakres podpowiedzi i pytań. Może na przykład przedstawiać streszczenia tematów opartych na faktach lub tworzyć historie.

Bard wykorzystuje różne zasoby, w tym:

 • Ogromny zbiór danych tekstu i kodu, w tym książek, artykułów, kodu i innych formatów tekstowych.
 • Silnik przetwarzania języka naturalnego (NLP), który umożliwia mu zrozumienie i reagowanie na ludzki język.
 • System wyszukiwania Google, który umożliwia mu uzyskiwanie dostępu do informacji ze świata rzeczywistego i przetwarzanie ich.

Bard to duży model językowy, znany również jako konwersacyjna sztuczna inteligencja lub chatbot, przeszkolony w zakresie przekazywania informacji i kompleksowości. 

Bard ma wielu konkurentów, w tym:

 • GPT-4 od OpenAI
 • Jurassic-1 Jumbo od DeepMind
 • Megatron-Turing NLG od Google AI
 • WuDao 2.0 od Beijing Academy of Artificial Intelligence
 • InstructGPT od InstructGPT

Każdy z tych modeli ma swoje mocne i słabe strony. Na przykład GPT-4 jest znany z kreatywności i zdolności do generowania realistycznego tekstu, podczas gdy Jurassic-1 Jumbo jest znany z dokładności i zdolności do generowania tekstu zgodnego z faktami.

Bard różni się od innych dużych modeli językowych kilkoma kluczowymi sposobami. Po pierwsze, jest przeszkolony w zakresie znacznie większego zbioru danych niż większość innych modeli, co pozwala mi generować bardziej kompleksowe i pouczające odpowiedzi. Po drugie, jest w stanie uzyskiwać dostęp do informacji ze świata rzeczywistego i przetwarzać je za pomocą wyszukiwarki Google, co pozwala mu udzielać bardziej aktualnych i dokładnych odpowiedzi na Twoje pytania. Wreszcie, jest stale aktualizowany i ulepszany, co oznacza, że ​​zawsze się uczy i staje się lepszy w tym, co robi.

Bard  to potężne narzędzie, które można wykorzystać do wielu celów w biznesie, w tym:

 • Obsługa klienta: Bard może być używany do obsługi zapytań klientów 24/7, co może pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze na kosztach obsługi klienta.
 • Marketing: Bard może być używany do generowania treści marketingowych, takich jak artykuły blogowe, posty w mediach społecznościowych i e-maile marketingowe.
 • Sprzedaż: Bard może być używany do generowania leadów sprzedażowych i śledzenia postępów sprzedaży.
 • Badania i rozwój: Bard może być używany do generowania pomysłów i rozwiązywania problemów.
 • Szkolenia: Bard może być używany do tworzenia materiałów szkoleniowych i prowadzenia szkoleń.
 • Automatyzacja: Bard może być używany do automatyzacji zadań, takich jak odpowiadanie na e-maile, tworzenie raportów i prowadzenie spotkań.

Oto kilka sposobów, w jakie Bard może ułatwić  życie:

 • Może odpowiedzieć na pytania w wyczerpujący i pouczający sposób, nawet jeśli są otwarte, trudne lub dziwne.
 • Może generować różne kreatywne formaty tekstowe, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.
 • Może pomagać w tłumaczeniu języków.
 • Może pomagać w tworzeniu treści.
 • Może pomagać w nauce.
 • Może pomagać w rozrywce.

Dostępność Barda w Polsce i jak z niego korzystać:

Bard jest dostępny w Polsce od 15 lipca 2023 roku.. Aby skorzystać z Barda, wystarczy wejść na stronę Barda na stronie internetowej Google AI i rozpocząć rozmowę.

Google, aby nadążyć za silną konkurencją na rynku chatbotów AI, zamierza cały czas rozwijać swoje narzędzie. Wśród zmian, które przynosi najnowsza aktualizacja, mamy:

  • Słuchanie odpowiedzi – od dzisiaj można odsłuchiwać odpowiedzi. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcemy poznać poprawną wymowę słowa lub posłuchać wiersza albo scenariusza. Wystarczy wpisać prompt, a potem kliknąć ikonę głośnika, aby usłyszeć odpowiedź. Ta funkcja jest teraz dostępna w ponad 40 językach.
  • Łatwe dostosowywanie odpowiedzi Barda – użytkownicy mogą w łatwy sposób zmienić ton i styl wypowiedzi. Dostępnych jest bowiem pięć opcji dostosowania odpowiedzi – prostsza, dłuższa, krótsza, bardziej profesjonalna i bardziej swobodna. Ta funkcja jest dostępna w języku angielskim i wkrótce zostanie rozszerzona na kolejne języki.
  • Przypinanie, organizowanie i edytowanie rozmów – dodana została możliwość przypinania i zmiany nazw rozmów. Teraz po rozpoczęciu rozmowy zobaczymy na pasku bocznym opcje przypinania, zmiany nazwy i kontynuowania ostatnich rozmów. Powrót do poprzednich rozmów jest więc znacznie łatwiejszy. Ta funkcja jest teraz dostępna w ponad 40 językach.
  • Eksportowanie kodu do różnych narzędzi – kolejna nowa funkcja, która pozwala na wyeksportowanie kodu Pythona także do narzędzia Replit, a nie tylko do Google Colab. Ta funkcja jest już dostępna w ponad 40 językach.
  • Udostępnianie odpowiedzi znajomym – Google ułatwiło udostępnianie części lub całej rozmowy z Bardem innym osobom. Dzięki linkom możemy dzielić się swoimi pomysłami i twórczością ze znajomymi. Ta funkcja jest dostępna w ponad 40 językach.
  • Korzystanie z obrazów w promptach – na konferencji I/O ogłoszone zostało wprowadzenie funkcji Obiektywu Google w Bardzie. Teraz możemy przesyłać obrazy w promptach, a chatbot Google je przeanalizuje. Ta funkcja jest obecnie dostępna w języku angielskim, a wkrótce zostanie rozszerzona na nowe języki.

Bard jest potężnym narzędziem, które może być wykorzystywane do wielu celów. Jest to jeszcze w fazie rozwoju, ale nauczył się wykonywać wiele rodzajów zadań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ