Jacek Bochiński

Bez kategorii

Rozmowa z Jackiem Bochińskim

Rodzina Fergusonów-Tepperów jest przykładem rodzącej się w końcu XVIII w. wczesnej burżuazji. Trudno ich uznać za typowych mieszczan. Piotr Fergusson-Tepper miał pochodzenie szlacheckie, a jego rodzina dość duże aspiracje.