bażant

2/3 Polaków przeciwko polowaniom na ptaki

Fundacja Niech Żyją zleciła firmie Kantar profesjonalne badanie opinii Polaków o polowaniach na ptaki. Wyniki są jednoznaczne.

  • 94% Polaków chce zaprzestania polowań na zagrożone gatunki ptaków, których populacje się zmniejszaj
  • 67% chce zaprzestania wszystkich polowań, niezależnie od gatunku ptaków

Wyniki badania opinii publicznej

 

Dla każdej grupy społecznej (wg wieku, płci, miejsca zamieszkania czy poziomu wykształcenia) poparcie dla zakazu polowań na zagrożone gatunki ptaków jest wyższe niż 90%. Trudno znaleźć inną ważną społecznie kwestię, która byłaby tak jednoznacznie popierana przez prawie wszystkich mieszkańców Polski.

Większość, bo 67%, chce jeszcze większej ochrony i popiera CAŁKOWITY zakaz polowań na ptaki. W tym przypadku wyższe poparcie jest wśród kobiet (76%) niż mężczyzn (58%). Wzrost poparcia następuje też wraz z wiekiem – wśród osób do 39 lat sięga 61% i aż 76% wśród osób 60+. Przeciwnikami polowań na ptaki częściej są też mieszkańcy dużych miast 100+ tys. (74%) niż wsi (63%) a także osoby słabiej wykształcone (75% wśród osób z wykształceniem podstawowym i jedynie 63% wśród osób z wykształceniem wyższym).

Czas na zmianę i objęcie wszystkich ptaków ochroną!

Wyniki badań i tak wysokie poparcie społeczne dla naszej akcji to niezmiernie ważne argumenty dla nowego Ministra Środowiska. Staną się one częścią naszego wniosku o moratorium w polowaniach na ptaki, który na ręce ministra złożymy jeszcze w tym roku. Badania pokazują, że społeczeństwo dostrzega problemy, które podnosimy od lat:

  • Spadki populacji wielu gatunków.
  • Łamanie europejskiego ustawodawstwa, np. przez polowania w czasie sezonu lęgowego ptaków.
  • Stosowanie amunicji ołowianej.
  • Brak społecznej kontroli nad wiedzą myśliwych o ptakach.
  • Warunki polowań uniemożliwiające poprawną identyfikację, w tym polowania po ciemku, przed świtem i po zmierzchu.
  • Polowania na gatunki zagrożone wyginięciem, nawet w skali globalnej.
  • Brak jakiejkolwiek potrzeby regulacji populacji ptaków.
  • Zabijanie przez przypadek ptaków gatunków chronionych.

Badanie odbyło się w dniach 08-12.11.2019 na reprezentatywnej próbie 1000 obywateli 18+.

Szczegółowy raport udostępniamy tutaj.

zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ