Zbiórka krwi dla Prezydenta Adamowicza. LISTA STACJI KRWIODAWSTWA w całym województwie Pomorskim

Od godz. 7.00 otwarte są stacje krwiodawstwa w Gdańsku i innych miejscowościach województwa pomorskiego. Można oddawać krew dla prezydenta Pawła Adamowicza oraz innych potrzebujących.

Szczególnie potrzebna jest krew grupy O RhD- (minus), gdyż w przypadkach nagłych krwawień, gdy nieznana jest grupa krwi pacjenta można bezpiecznie przetoczyć uniwersalne krwinki czerwone grupy O RhD-. 

– Pacjent żyje, jego stan jest bardzo ciężki. Operacja trwała pięć godzin. Przetoczyliśmy 41 jednostek krwi. Urazy były bardzo ciężkie, poważna rana serca, rana przepony, rany jamamy brzusznej. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny – mówił o 2.30 po pięciogodzinnej operacji dr Tomasz Stefaniak.

W lecznictwie krew stosowana jest przede wszystkim w postaci wypreparowanych składników krwi: Najczęściej stosowane składniki krwi:

  • Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz) – 1 jednostka KKCz jest to składnik krwi uzyskany z 1 jednostki krwi pełnej po osunięciu z niej osocza
  • Osocze świeżo mrożone (FFP) – składnik ten stanowi osocze otrzymane albo metodą manualnej lub automatycznej plazmaferezy i zamrożone w czasie, który umożliwia utrzymanie funkcjonalnego stanu labilnych czynników krzepnięcia. Jedna jednostka FFP ma zazwyczaj objętość ok. 200 ml. W zależności od stosowanej metody preparatyki krwi pełnej. 
  • Koncentrat Krwinek Płytkowych (KKP) – składnik ten stanowią krwinki płytkowe uzyskane albo metodą manualną lub automatycznej trombaferez

Od godz. 7.00 otwarte są stacje krwiodawstwa w Gdańsku i innych miejscowościach województa pomorskiego. 

LISTA STACJI: 

Informacje o tym jak się przygotować do oddania krwi są na stronie internetowej RCKiK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ