Zafałszowania żywności

Zjawisko fałszowania żywności jest powszechne, chociaż produkcja i etykietowanie produktów żywnościowych regulowane są odpowiednimi przepisami prawa krajowego i unijnego. W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych metod analiz żywności, ale wykrywanie jej zafałszowań nadal nastręcza wiele problemów.

www.wellnessindubai.com

Na czym polega fałszowanie żywności?

Producenci żywności mogą ją fałszować poprzez dodawanie wody, brak deklaracji sposobu produkcji (np. żywność genetycznie modyfikowana), nieprawidłową deklarację składu produktu, poprzez niezgodną z prawdą deklarację pochodzenia produktu, zastąpienie składnika produktu innym składnikiem, przeważnie tańszym.

Co stoi za nieuczciwością producentów żywności?

Przyczyn fałszowania produktów spożywczych jest wiele. Polegają one najczęściej na obniżeniu kosztów produkcji, co ma na celu zwiększenie zysków oraz podniesienie konkurencyjności cenowej produktu. Czasami producenci ukrywają faktyczne pochodzenie produktów lub nieprawidłową ich jakość oraz zatajają błędy, które wystąpiły w trakcie procesu produkcyjnego.

Kto najbardziej odczuwa skutki zafałszowań produktów żywnościowych?

Skutki takich praktyk odczuwają zarówno konsumenci, jak i uczciwi producenci, którzy przegrywają nierówną walkę z nieuczciwą konkurencją. W przeważającej większości przypadków konsumenci nie są świadomi działań, które prowadzą producenci, dlatego kupują żywność nieautentyczną lub o niepełnej wartości. Niektóre zafałszowania produktów spożywczych mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, np. glikol etylenowy w winach.

Które produkty są zafałszowane najczęściej?

Do produktów tych należą głównie napoje alkoholowe, miody, oleje roślinne, mleko i produkty mleczarskie, mięso i jego produkty przetwarzania, soki i przetwory owocowe. Zafałszowanie soków polega głównie na dodawaniu kwasów organicznych, cukru i soku pochodzącego z części owoców, rozcieńczaniu wodą oraz na umieszczaniu niewłaściwego składu. Zafałszowania napojów alkoholowych to między innymi dodatek ekstraktów owoców o dużej zawartości antocyjanów, mający na celu barwienie win, niezgodna z prawdą deklaracja odmiany winogron i regionu pochodzenia oraz ukrywanie braku leżakowania tych produktów. Miody fałszowane są przez dodatek cukru kukurydzianego lub trzcinowego. Do zafałszowań olejów roślinnych należą dodatek tłuszczów zwierzęcych (kurzego, wołowego) lub tańszych olejów roślinnych. Produkty z mleka owczego lub koziego fałszowane są przez dodatek mleka krowiego, a produkty mięsne poprzez nieprawidłową deklarację pochodzenia mięsa surowego.

Źródło: pttz.org

Paulina Rożej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ