Niedziele bez handlu. Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości

Zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje między innymi kiosków i innych placówek, „gdzie przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych”. A co, jeśli sklep sprzedaje tylko jeden z tych towarów, np. papierosy? Sąd Najwyższy, orzekł dziś, że to wystarczy, by móc handlować.

Sąd Najwyższy zajmował się w środę interpretacją przepisu określającego wyjątki od zakazu niedzielnego handlu. Zgodnie z przepisem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta zakaz nie obowiązuje bowiem między innymi „w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych”.

Sąd Rejonowy w Giżycku w lipcu br. wymierzył 3 tys. zł grzywny obwinionej, która będąc szefową spółki prowadzącej kilka punktów handlowych, powierzyła w niedzielę 11 marca br. wykonywanie w nich pracy osobom zatrudnionym na umowę zlecenie. Jak wskazano w apelacji od tego wyroku, krótko przed datą zarzuconych czynów, obwiniona złożyła wniosek o wpis w rejestrze, w którym wskazała, iż „przeważającą działalnością w prowadzonych przez nią placówkach handlowych jest detaliczna sprzedaż wyrobów tytoniowych” i to w konsekwencji – w jej ocenie – powoduje uchylenie wobec niej zakazu prowadzenia handlu w niedziele.

Kluczowe pytanie

Na tle tego przepisu i rozpoznawania tej apelacji przez olsztyński sąd okręgowy pojawiło się pytanie, czy „przeważająca działalność” o której mowa w ustawie, to działalność polegająca na „handlu łącznym” wszystkimi tymi towarami wymienionymi w przepisie, czy też „wystarczające jest, aby przeważająca działalność miała za przedmiot tylko jeden ze wskazanych asortymentów”, na przykład wyroby tytoniowe.

„Przeważająca działalność, o której mowa (…) w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta to działalność dotycząca handlu łącznie prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, jak i taka działalność, która za swój przedmiot ma tylko jeden ze wskazanych w tym przepisie asortymentów” – głosi uchwała podjęta w środę przez SN w odpowiedzi na to pytanie.

Ponadto w sprawie zarysował się problem, jak rozumieć tę „przeważającą działalność” i czy do uznania, co jest taką działalnością w przypadku konkretnego przedsiębiorcy, wystarczy formalny wpis do urzędowego rejestru.

Jak zaznaczył w uzasadnieniu uchwały SN sędzia Andrzej Stępka odnosząc się do tej kwestii – sąd, który zadał do SN pytanie prawne „będzie musiał sam odpowiedzieć na pytanie, czy w realiach danej sprawy, deklarowana (przez obwinionego o złamanie zakazu handlu przedsiębiorcę) we wpisie do rejestru urzędowego działalność może być uznana za działalność przeważającą”.

Niedziele bez handlu

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca br. Zgodnie z nią handel w niedziele jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca 2018 roku, z wyjątkami.

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone – handel będzie dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią.

Natomiast od 2020 roku zakaz nie będzie obowiązywać jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Ustawa do poprawki

Obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie jest poselski projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Zmiany mają między innymi spowodować, że sklepy nie mogły omijać zakazu handlu, udając placówki pocztowe, zaś w przepisie o wyłączeniach z zakazu pominięte miałyby zostać „wyroby tytoniowe”.

Zgodnie z ustawą „kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł”.

źródło: tvn24bis.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ