Do 10 kwietnia zgłoś kandydatów do III edycji Nagrody Korczaka, przyznawanej osobom i instytucjom działającym na rzecz praw dzieci i młodzieży

Przez najbliższe dni, do 10 kwietnia można jeszcze zgłaszać kandydatki i kandydatów do III edycji Nagrody Korczaka organizowanej przez Uczelnię Korczaka w Warszawie i wręczanej osobom
i instytucjom, które dbają o wzmacnianie praw dzieci i młodzieży, działając w edukacji, systemie zdrowia i opieki społecznej, organizacjach pozarządowych i lokalnych społecznościach. Kryształowe serca, które są symbolem Nagrody trafią w ręce laureatów 17 maja w Muzeum Polin w Warszawie.
 

Nagroda Korczaka to wyjątkowe wyróżnienie, wręczane instytucjom i osobom, które zmieniają oblicze edukacji i dbają o prawa dzieci i młodzieży. Celem Nagrody jest promowanie idei Janusza Korczaka oraz wspieranie zmian w edukacji poprzez nagradzanie instytucji i osób, które kierują się wartościami korczakowskimi i wdrażają je w życie, tworzą nowoczesne i odważne rozwiązania edukacyjne, konsekwentnie wspierają podmiotowość i prawa dziecka oraz dbają o ochronę tych praw, wspierają dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach albo tworzą środowiska przyjazne szczęśliwemu dzieciństwu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów do Nagrody Korczaka: osób i instytucji, które w swojej codziennej działalności działają na rzecz dzieci i zmian w edukacji.

W Kategorii Nagroda dla organizacji i instytucji nagradzane są działania i projekty prowadzone przez podmioty instytucjonalne: placówki edukacyjne i wychowawcze, organizacje pozarządowe, podmioty samorządowe i rządowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty krajowe lub międzynarodowe działające w sposób zinstytucjonalizowany.

W Kategorii Liderzy zmian w edukacji nagradzane są osoby fizyczne, działające w skali ogólnopolskiej lub lokalnej, które wprowadzają nowe idee edukacyjne i społeczne, stymulują rozwój lokalnych środowisk, inspirują do współpracy, zmian w edukacji i wychowaniu i takie zmiany skutecznie wdrażają, a także wspierają dzieci i młodzież na różnych polach.

W Kategorii Nagroda Główna nagradzane są osoby prowadzące wieloletnią działalność o charakterze ogólnokrajowym w obszarze edukacji, nauki, wspierania dzieci i troski o ich prawa, których działania charakteryzują się dużym zasięgiem społecznym oraz skutecznością.

Kandydatów do kategorii I: Nagroda Główna zgłaszają wyłącznie Członkowie Kapituły Konkursu. Kandydatów do Nagrody w kategoriach II: Organizacje i instytucje oraz III: Liderzy zmian w edukacji mogą zgłaszać osoby indywidualne i instytucje poprzez uzupełnienie dostępnych poniżej formularzy zgłoszeniowych. Szczególnie zachęcamy zwłaszcza do zgłaszania osób i instytucji działających w środowiskach lokalnych, na poziomie powiatów i gmin, które wprowadzają zmiany na tym poziomie.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe w kategoriach III i III prosimy przesyłać do 10 kwietnia na adres nagroda.korczaka@uczelniakorczaka.pl

Pobierz regulamin konkursu >

W skład Kapituły wchodzi ponad 40 osób, reprezentujących środowiska naukowe, społeczne i eksperckie, a także praktycy edukacji. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i instytucje. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali w Muzeum Polin w Warszawie 17 maja 2024 r. Patronat nad Galą Nagrody Korczaka objęli Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy oraz „Głos Nauczycielski”. Współorganizatorem Nagrody jest Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Więcej informacji o Nagrodzie Korczaka: https://uczelniakorczaka.pl/nagroda-korczaka/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ