Arystokratyczne korzenie gwiazd

Gdyby nie to, że w Polsce tytuły szlacheckie zniesiono kilkadziesiąt lat temu, wiele polskich gwiazd mogłoby pochwalić się swoim pochodzeniem. Oto kilka spośród nich, których korzenie sięgają arystokracji i szlachty polskiej.

www.film.onet.pl

Beata Tyszkiewicz herbu Leliwa

Beata Tyszkiewicz pochodzi z rodziny hrabiowskiej i jest córką hrabiego Krzysztofa Marii Tyszkiewicza i Barbary Rechowicz. Po wojnie miała problemy z przyjęciem do gimnazjum ze względu na pochodzenie arystokratyczne. Została przyjęta po interwencji w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Jest jedną z najbardziej znanych polskich aktorek. Uważana za damę polskiego show-biznesu, znawczyni arystokratycznych manier. Zarówno ze względu na swoje pochodzenie, jak i osobowość, w filmach grywa głównie role kobiet z wyższych sfer.

Maja Komorowska herbu Korczak

Aktorka Maja Komorowska również wywodzi się z arystokratycznej rodziny. Jest córką hrabiego Leona Komorowskiego i Ireny z Leitgebergów. Z rodziny matki wywodzi się kilkunastu znanych przemysłowców, kupców, dyplomatów, polityków, architektów i historyków. Zaś rodzina od strony ojca może poszczycić się ponad sześćsetletnia tradycją, sięgających czasów Kazimierza Jagiellończyka. 

Hanna Śleszyńska herbu Grzymała

Szlacheckie korzenie ma również Hanna Śleszyńska, której rodzina pochodzi z Mazowsza.  Ród Śleszyńskich wywodził się od Mikołaja, żyjącego w XV wieku w założonej przez niego miejscowości Ślazy. Dzieje rodziny Śleszyńskich krzyżują się z historią rodu Szczuków (tego z którego wywodzi się Kazimiera Szczuka). W Szczuczynie urodził się dziadek Hanny Śleszyńskiej. Oprócz Szczuków w historii rodziny pojawia się postać Pani Walewskiej – kochanki Napoleona Bonaparte.

Damięccy herbu Dąbrowa

Rodzina Damięckich wywodzi się ze średniowiecznej polskiej szlachty pruskiej, która przybyła na ziemie polskie z powodu brutalnych rządów Zakonu Krzyżackiego. Aktorskie początki w rodzinie to postać szlachcica Dobiesława Damięckiego – dziadka Matyldy i Mateusza.

Sonia i Maja Bohosiewicz herbu Sas

Bohosiewiczowie pieczętują się herbem Sas, który został im nadany przez Jana III Sobieskiego za szczególne zasługi dla Rzeczypospolitej. Siostry Bohosiewicz są z pochodzenia Ormiankami, a powiązane są z miejscowością Kresowe Kuty, położoną na południe od Kołomyi. Bohosiewiczowie należeli do elity Ormian Kuckich.

Anna Czartoryska herbu Pogoń Litewska

Aktorka Anna Czartoryska pochodzi z magnackiego rodu książęcego, który odgrywał kluczową role na scenie politycznej Rzeczypospolitej już przed wiekiem XVIII. Czartoryscy dążyli m. in.: do zmian ustrojowych w Polsce, reform gospodarczych, centralizacji władzy państwowej, usprawnienia administracji i wzmocnienia armii.

Aktualnie media tytułują aktorkę mianem księżniczki, jednak sama zainteresowana się od tego odcina, tłumacząc, że nie ma prawa używać żadnego tytułu w Polsce.

Aleksandra Maleszewska-Tomala

ZOSTAW ODPOWIEDŹ